Być sobą

Poczucie „bycia sobą” jest pewnym stanem egzystencjalnym, obejmującym emocje i osądy. „Być sobą” w danej sytuacji oznacza przekonanie danej osoby, że to, co robi i jak robi, to, co mówi oraz wszelkie jej przeżycia pasują do tego, co sama myśli na swój temat. To doświadczenie spójności pomiędzy potrzebami danej osoby i jej możliwościami oraz cechami np. temperamentalnymi. Gdy osoba czuje się sobą, wówczas stara się być autentyczną oraz czuje się wewnętrznie spójna.

„Bycie sobą” raczej zdarza się niż trwa cały czas. To nieustanne „stawanie się sobą” – szukanie odpowiedzi, uczenie się, rozwijanie swych kompetencji.

Podziel się!

Shares