Blok Trening Poznawczy - Grupa TROP

Pierwszym kursem, który proponujemy w ramach Treningu Poznawczego jest:

Sytuacja edukacyjna

W dialogu z nami dowiesz się, jak rozumieć filary sytuacji edukacyjnej, a przede wszystkim pogłębić świadomość mechanizmów psychologicznych, które powodują, że ludzie się uczą, a nie są uczeni.

Kurs skupia się na podstawach tworzenia sytuacji edukacyjnej w treningu oraz coachingu indywidualnym i grupowym.

Głównym celem kursu jest głębsze zrozumienie istoty sytuacji edukacyjnej i zdobycie umiejętności jej budowania dzięki zastosowaniu Metody TROP.

Celem dodatkowym jest wypracowanie języka, który umożliwi precyzyjne i osadzone w konkretnej metodologii formułowanie komunikatów do klienta.

 

Kurs składa się z:

1. Seminarium wprowadzającego: Sytuacja edukacyjna – czyli jaka? (3h)

2. Treningu Poznawczego

Moduł I Co oznacza „podmiotowa aktywność” i jak pracować na rzecz jej budowania?
Moduł II Co oznacza „poczucie sensu” i jak je wzmacniać?
Moduł III Co oznacza „wspólnota zadaniowa” i jak ją tworzyć?”
Moduł IV Co oznacza „Poczucie bezpieczeństwa” i jak je kreować w pracy z grupą i klientem?

 

3. Pracy własnej na edukacyjnej platformie cyfrowej Grupy TROP oraz z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych pt: “Sytuacja edukacyjna” opracowanych przez Jaca Jakubowskiego.

Każde spotkanie będzie miało autorską formę treningu poznawczego, który uwzględnia pogłębioną analizę treści merytorycznych, głęboką, opartą na uważności rozmowę, a także pracę intelektualną nad łączeniem teorii z praktyką, a nawet decyzjami uczestników dotyczącymi modyfikacji swojego stylu działania. Kurs skierowany jest do absolwentów szkół trenerskich i coachingowych.

Przystąpienie do kursu jest poprzedzone rozmową kwalifikacyjną z Opiekunem Klienta lub Mentorem.

Jeśli zainteresował Cię nasz Program i chcesz poznać terminy planowanych spotkań informacyjnych zostaw nam swój mail i/lub numer telefonu. Opiekun Klienta skontaktuje się z Tobą już jutro.

Lub napisz do nas: biuro@grupatrop.pl, kalina.pieczynska@grupatrop.pl