Zmiana i rozwój - Grupa Trop

Zmiana i rozwój

Kapitał społeczny jako baza zmiany

Kapitał społeczny jako baza zmiany

Żyjemy w czasach, w których docierające do firm idee organizacji spłaszczonej, zorganizowanej sieciowo, zarządzanej przez wartości, zaczynają być podstawą nowoczesnej firmy. Choć wiele z nich stara się wprowadzać je w codzienne działania, wciąż napotykają te same...

czytaj dalej
Być sobą w świecie zmiany

Być sobą w świecie zmiany

"Wszyscy wielcy ludzie tego świata - Napoleon, da Vinci, Mozart - potrafili zarządzać sobą. W dużym stopniu temu właśnie zawdzięczali swoje nieprzeciętne osiągnięcia. (...) W gospodarce opartej na wiedzy sukces przypada w udziale tym, którzy dobrze znają samych...

czytaj dalej
Lider zmiany

Lider zmiany

Kim jest lider? Pewne pojęcia są bardzo silnie zakorzenione w naszym sposobie postrzegania i rozumienia świata. Są takimi kotwicami, dzięki którym czujemy się pewniej, bo wiemy. Mamy kontrolę poznawczą nad rzeczywistością. Więcej, strukturalizujemy ją, budujemy na...

czytaj dalej
O konflikcie optymistycznie – Personel i Zarządzanie

O konflikcie optymistycznie – Personel i Zarządzanie

Konflikty bywają w życiu organizacji momentami kluczowymi. Mimo że wyglądają jak wypadki przy pracy, jedynie zakłócające normalny rytm działania, często stanowią ważny etap w formowaniu się zespołu, zasad i zdobywaniu nowej wiedzy. Bywają też tłem, na którym ujawniają...

czytaj dalej
Nowy paradygmat zarządzania w cywilizacji wiedzy

Nowy paradygmat zarządzania w cywilizacji wiedzy

Epoka rewolucji przemysłowej, opierającej większość działań na pracy maszyn przy wtórze automatycznie wykonywanych poleceń obsługi, to już historia. Świat podlega nieustannym zmianom, a wraz z nimi wprowadza nas w arkana społeczeństwa informacyjnego, czy jak kto woli...

czytaj dalej
Zaczęło się niewinnie (czyli o programach szkoleniowych)

Zaczęło się niewinnie (czyli o programach szkoleniowych)

Zaczęło się niewinnie. Pewna nieduża, lecz bardzo prężna firma (150 osób), powiedzmy Anonimex, z branży hi-tech, zgłosiła się do nas, czyli Pracowni TROP, z prośbą o przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi klienta. Dyrektora Anonimexu zaniepokoił fakt, że w ciągu...

czytaj dalej
Ile waży autorytet w biznesie

Ile waży autorytet w biznesie

Przychodząc na świat zupełnie nie wiemy, jaki scenariusz napisze nasze życie, ani też czego się po nim spodziewać. A życie, jak na nie przystało, szykuje szerokie spektrum niespodzianek. Wtłacza nas w trudne sytuacje, wymagające poświęceń i pracy w pocie czoła. Każe...

czytaj dalej
Modele myślowe

Modele myślowe

Martwi mnie Polska. Martwi mnie to, że wielu moich rodaków żyje w jakimś chocholim tańcu, odrealnionym śnie. Miotają się w rzeczywistości dnia codziennego, podejmują nieprawdopodobne wysiłki, ciężko pracują, a sensu jakoś w tym wszystkim nie widzą. Reagują raczej na...

czytaj dalej

Dylematy współczesnego biznesu

Nowoczesne idee a rzeczywistość W wielu firmach obserwuje się wzrost zainteresowania nowoczesnymi ideami z zakresu organizacji i zarządzania. Organizuje się ciekawe szkolenia, szefowie mówią o uczeniu się, o wartościach. Jednocześnie w sprzedaży stosuje się całą masę...

czytaj dalej

Zmiana (czyli ludzie a zmiana)

Panta rei - tak samo, a jednak coraz szybciej Heraklit dostrzegł w otaczającym środowisku permanentną zmianę. Naturą materii jest jej swoista płynność i bezustanny ruch. Bywa powolny i przez człowieka niezauważalny, a jednak zachodzący od początku Wszechświata....

czytaj dalej

Razem czy oddzielnie?

Fragment będącej w opracowaniu książki Doroty Szczepan-Jakubowskiej o Metodzie TROP. Razem czy oddzielnie? (...) Dzielić czy łączyć? Integrować czy dezintegrować? Stara, rzymska zasada divide et impera, choć postrzegana negatywnie, jako manipulacyjna i destrukcyjna,...

czytaj dalej

Instytut TROP (synteza)

W listopadzie odbył się w Pułtusku zjazd absolwentów STB. Wśród rozmów i pomysłów pojawiła się propozycja Jaca zorganizowania w ramach Instytutu TROP sesji rozmów na ważne tematy. Chodziło o to, by w systematyczny sposób zastanawiać się nad tym, co robimy. W czasie...

czytaj dalej

Żyjemy w zmianie

Żyjemy w zmianie. Uświadomienie sobie tego faktu ma duże konsekwencje dla wszelkich programów społecznych. W Polsce ta zmiana ma specyficzny swój wyraz. Wiele osób sądzi, że tylko dostosowujemy się do świata (po latach stagnacji, "tkwienia w miejscu"). W dyskusji nad...

czytaj dalej

Aktywizacja, kluczem do rozwoju organizacji

Wyuczona bezradność Pracodawcy coraz częściej skarżą się, że ich pracownikom brakuje werwy, chęci do działania, motywacji do wypełniania obowiązków. Pomimo tego, iż mają świetne zaplecze, aby osiągnąć sukcesy zawodowe i wspinać się po drabinie awansów w organizacji....

czytaj dalej