Artykuły - Grupa Trop

ARTYKUŁY

Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń stworzyliśmy Bazę Artykułów w których znajdą
się publikacje na temat: specjalizacji w Akademii TROP, modelów rozwoju, idei, podejść i obszarów, pracy, rynku szkoleniowego. Główne kategorie:

 Czy wiesz co to znaczy? – pojęcia
 Dokąd zmierzamy? – przyszłość gospodarki i cywilizacji
 Ewaluacja, czyli co tu się dzieje
 Inteligencja emocjonalna i empatia
 Praca z konfliktem
 Praca zespołowa
 Przywództwo
 Schowek na narzędzia, czyli pakamera
 Szkolenie i coaching
 Zmiana i rozwój

Trenowanie spontanicznej reakcji empatycznej

Powiedzenie o kimś, że jest empatyczny oznacza właściwie bardzo pozytywną ocenę. To ktoś wrażliwy, potrafiący pomóc w trudnej sytuacji, okazujący współczucie... Odwrotną konotację posiada słowo „emocjonalny". To ktoś na wszystko reagujący silnymi emocjami, trochę...

czytaj dalej

Dylematy współczesnego biznesu

Nowoczesne idee a rzeczywistość W wielu firmach obserwuje się wzrost zainteresowania nowoczesnymi ideami z zakresu organizacji i zarządzania. Organizuje się ciekawe szkolenia, szefowie mówią o uczeniu się, o wartościach. Jednocześnie w sprzedaży stosuje się całą masę...

czytaj dalej

Budowanie przyszłości(czyli żyjemy w zmianie)

"Trzydzieści lat temu ludziom wydawało się, że zmiana oznacza mniej więcej to samo, tylko lepiej. Zmiany miały zachodzić stopniowo i jako takie były mile widziane. Obecnie jednak wiemy, że w wielu sytuacjach życiowych nie możemy zagwarantować tego samego, zarówno w...

czytaj dalej

Zmiana (czyli ludzie a zmiana)

Panta rei - tak samo, a jednak coraz szybciej Heraklit dostrzegł w otaczającym środowisku permanentną zmianę. Naturą materii jest jej swoista płynność i bezustanny ruch. Bywa powolny i przez człowieka niezauważalny, a jednak zachodzący od początku Wszechświata....

czytaj dalej

Razem czy oddzielnie?

Fragment będącej w opracowaniu książki Doroty Szczepan-Jakubowskiej o Metodzie TROP. Razem czy oddzielnie? (...) Dzielić czy łączyć? Integrować czy dezintegrować? Stara, rzymska zasada divide et impera, choć postrzegana negatywnie, jako manipulacyjna i destrukcyjna,...

czytaj dalej

Sens działania

Amerykański profesor o zaskakującym nazwisku, Mihaly Csikaszentmihali, napisał piękną książkę pn. „PRZEPŁYW – Jak poprawić jakość życia". Przedstawia w niej wyniki swoich badań osób z najróżniejszych kontynentów, kultur, warstw społecznych. Wynika z nich, że my,...

czytaj dalej

Emocje i empatia

Powiedzenie o kimś, że jest empatyczny oznacza właściwie bardzo pozytywną ocenę. To ktoś wrażliwy, potrafiący pomóc w trudnej sytuacji, okazujący współczucie... Odwrotną konotację posiada słowo „emocjonalny". To ktoś na wszystko reagujący silnymi emocjami, trochę...

czytaj dalej

O sytuacji edukacyjnej. O uczeniu się

Uczenie się skojarzone jest z dość smutną i ponurą czynnością. Dziecko siedzi nieruchomo na lekcji i grzecznie słucha. Młodzian siedzi przy biurku i „odrabia" lekcje. Istotą jego pracy jest zapamiętywanie informacji. Wertowanie podręczników i wkuwanie tysiąca...

czytaj dalej

Instytut TROP (synteza)

W listopadzie odbył się w Pułtusku zjazd absolwentów STB. Wśród rozmów i pomysłów pojawiła się propozycja Jaca zorganizowania w ramach Instytutu TROP sesji rozmów na ważne tematy. Chodziło o to, by w systematyczny sposób zastanawiać się nad tym, co robimy. W czasie...

czytaj dalej

Żyjemy w zmianie

Żyjemy w zmianie. Uświadomienie sobie tego faktu ma duże konsekwencje dla wszelkich programów społecznych. W Polsce ta zmiana ma specyficzny swój wyraz. Wiele osób sądzi, że tylko dostosowujemy się do świata (po latach stagnacji, "tkwienia w miejscu"). W dyskusji nad...

czytaj dalej

Wierzyć w siebie we współczesnym biznesie

Skąd wzięła się idea „pracy nad sobą"? Ponad trzydzieści lat temu do Polski zaimportowana została rewolucja psychologii humanistycznej. Jednym z ważnych w niej kierunków była teoria Gestalt. Pamiętam, jakim ozdrowieńczym szokiem była prezentowana w niej paradoksalna...

czytaj dalej

Rola Emocji w XXI wieku

XXI wiek, to era przełomu technologicznego, finansowego i ekonomicznego kryzysu, ale nade wszystko wręcz dramatycznego rozwoju. Ten ostatni najłatwiej zaobserwować w ciągle zmieniającym swe oblicze biznesie. Niegdyś niewzruszony, twardy, często bezlitosny, dziś coraz...

czytaj dalej

Animatorzy rozwoju

Budując sytuacje edukacyjne, tworząc ludziom przestrzeń do samodzielnego uczenia się, poszukiwania, rozwijania umiejętności stajemy się pewnego rodzaju agentami zmiany. A właściwie animatorami rozwoju. Zauważcie, że każdy warsztat, nawet jeżeli dotyczy tzw. twardej...

czytaj dalej

Proces uczenia się we współczesnym biznesie

Niekwestionowaną już prawdą w dziedzinie zarządzania jest konieczność permanentnego uczenia się. Jest to podstawowa odpowiedź na ciągłą zmianę, na nowe technologie, nowy sposób zarządzania, konieczność uzyskiwania coraz większej elastyczności w działaniu. Jak w każdej...

czytaj dalej

Relacje miedzy młodszymi a starszymi w epoce zmiany

Przez tysiąclecia ludzie żyli w świecie, w którym normą była stabilność. Jednym z jej podstawowych przejawów była naturalna „sztafeta pokoleń". Starsi uczyli młodszych. Przekazywali im wiedzę o świecie, umiejętności niezbędne zarówno do uprawy roli, produkowania...

czytaj dalej

Aktywizacja, kluczem do rozwoju organizacji

Wyuczona bezradność Pracodawcy coraz częściej skarżą się, że ich pracownikom brakuje werwy, chęci do działania, motywacji do wypełniania obowiązków. Pomimo tego, iż mają świetne zaplecze, aby osiągnąć sukcesy zawodowe i wspinać się po drabinie awansów w organizacji....

czytaj dalej

Aktywizacja na szkoleniach – materiały poseminaryjne

zarejestrowany w czasie seminarium 12 lutego 2002 Co to jest aktywizacja? "Aktywizacja to ostatnio mocno nadużywane słowo, ponieważ wszyscy mówią: trzeba aktywizować. Niestety większość działań, które pozornie nazywa się "aktywizacją", może prowadzić do przeciwnego...

czytaj dalej