Dokąd zmierzamy? – przyszłość gospodarki i cywilizacji - Grupa Trop

Dokąd zmierzamy? – przyszłość gospodarki i cywilizacji

Kapitał społeczny jako baza zmiany

Kapitał społeczny jako baza zmiany

Żyjemy w czasach, w których docierające do firm idee organizacji spłaszczonej, zorganizowanej sieciowo, zarządzanej przez wartości, zaczynają być podstawą nowoczesnej firmy. Choć wiele z nich stara się wprowadzać je w codzienne działania, wciąż napotykają te same...

czytaj dalej
Lider zmiany

Lider zmiany

Kim jest lider? Pewne pojęcia są bardzo silnie zakorzenione w naszym sposobie postrzegania i rozumienia świata. Są takimi kotwicami, dzięki którym czujemy się pewniej, bo wiemy. Mamy kontrolę poznawczą nad rzeczywistością. Więcej, strukturalizujemy ją, budujemy na...

czytaj dalej
Nowy paradygmat zarządzania w cywilizacji wiedzy

Nowy paradygmat zarządzania w cywilizacji wiedzy

Epoka rewolucji przemysłowej, opierającej większość działań na pracy maszyn przy wtórze automatycznie wykonywanych poleceń obsługi, to już historia. Świat podlega nieustannym zmianom, a wraz z nimi wprowadza nas w arkana społeczeństwa informacyjnego, czy jak kto woli...

czytaj dalej
Ile waży autorytet w biznesie

Ile waży autorytet w biznesie

Przychodząc na świat zupełnie nie wiemy, jaki scenariusz napisze nasze życie, ani też czego się po nim spodziewać. A życie, jak na nie przystało, szykuje szerokie spektrum niespodzianek. Wtłacza nas w trudne sytuacje, wymagające poświęceń i pracy w pocie czoła. Każe...

czytaj dalej
Aktywność – na szczęście

Aktywność – na szczęście

"Aktywność oznacza podmiotowość, dokonywanie wyborów, przyjemność istnienia, smakowania i doświadczania życia." Benedykt Spinoza "Oddając się aktywności doświadczam siebie jako podmiotu tejże aktywności. Jest ona bowiem procesem powoływania do bytu, tworzenia, zawiera...

czytaj dalej
Być performerem społecznym

Być performerem społecznym

Zmiana... Tysiące lat ludzie walczyli z nią na setki sposobów. Tworzyli systemy polityczne, gospodarcze, religijne, ustanawiali zasady, budowali kultury. Żyli w ułudnej stabilności. W codzienność zmiana zaczęła przenikać tuż przed końcem XX wieku. Początkowo...

czytaj dalej
Modele myślowe

Modele myślowe

Martwi mnie Polska. Martwi mnie to, że wielu moich rodaków żyje w jakimś chocholim tańcu, odrealnionym śnie. Miotają się w rzeczywistości dnia codziennego, podejmują nieprawdopodobne wysiłki, ciężko pracują, a sensu jakoś w tym wszystkim nie widzą. Reagują raczej na...

czytaj dalej
O edukacji (czyli w jaki sposób człowiek się uczy)

O edukacji (czyli w jaki sposób człowiek się uczy)

Istotą pracy dobrego nauczyciela jest tworzenie sytuacji, w której uczniowie przeżywają dobre, rozwojowe doświadczenia. Jeżeli człowiekowi (a dziecko też jest człowiekiem) proponuje się dialog, pozwala się mu na współtworzenie procesu pracy, traktuje z szacunkiem i...

czytaj dalej
Przyszłość, która już się dzieje

Przyszłość, która już się dzieje

„Literatura może być wyzwoleniem lub litanią. Może nami wstrząsnąć i popchnąć nas ku nowemu życiu albo uśpić w starym.(...) Jest to bowiem Księga Mądrości i jak każda księga mądrości zawiera mnóstwo głupot. (...) Kiedy mówimy, że jest to Księga Mądrości, to nie mamy...

czytaj dalej

Dylematy współczesnego biznesu

Nowoczesne idee a rzeczywistość W wielu firmach obserwuje się wzrost zainteresowania nowoczesnymi ideami z zakresu organizacji i zarządzania. Organizuje się ciekawe szkolenia, szefowie mówią o uczeniu się, o wartościach. Jednocześnie w sprzedaży stosuje się całą masę...

czytaj dalej

Budowanie przyszłości(czyli żyjemy w zmianie)

"Trzydzieści lat temu ludziom wydawało się, że zmiana oznacza mniej więcej to samo, tylko lepiej. Zmiany miały zachodzić stopniowo i jako takie były mile widziane. Obecnie jednak wiemy, że w wielu sytuacjach życiowych nie możemy zagwarantować tego samego, zarówno w...

czytaj dalej

Zmiana (czyli ludzie a zmiana)

Panta rei - tak samo, a jednak coraz szybciej Heraklit dostrzegł w otaczającym środowisku permanentną zmianę. Naturą materii jest jej swoista płynność i bezustanny ruch. Bywa powolny i przez człowieka niezauważalny, a jednak zachodzący od początku Wszechświata....

czytaj dalej

Razem czy oddzielnie?

Fragment będącej w opracowaniu książki Doroty Szczepan-Jakubowskiej o Metodzie TROP. Razem czy oddzielnie? (...) Dzielić czy łączyć? Integrować czy dezintegrować? Stara, rzymska zasada divide et impera, choć postrzegana negatywnie, jako manipulacyjna i destrukcyjna,...

czytaj dalej

Sens działania

Amerykański profesor o zaskakującym nazwisku, Mihaly Csikaszentmihali, napisał piękną książkę pn. „PRZEPŁYW – Jak poprawić jakość życia". Przedstawia w niej wyniki swoich badań osób z najróżniejszych kontynentów, kultur, warstw społecznych. Wynika z nich, że my,...

czytaj dalej

Instytut TROP (synteza)

W listopadzie odbył się w Pułtusku zjazd absolwentów STB. Wśród rozmów i pomysłów pojawiła się propozycja Jaca zorganizowania w ramach Instytutu TROP sesji rozmów na ważne tematy. Chodziło o to, by w systematyczny sposób zastanawiać się nad tym, co robimy. W czasie...

czytaj dalej

Żyjemy w zmianie

Żyjemy w zmianie. Uświadomienie sobie tego faktu ma duże konsekwencje dla wszelkich programów społecznych. W Polsce ta zmiana ma specyficzny swój wyraz. Wiele osób sądzi, że tylko dostosowujemy się do świata (po latach stagnacji, "tkwienia w miejscu"). W dyskusji nad...

czytaj dalej

Wierzyć w siebie we współczesnym biznesie

Skąd wzięła się idea „pracy nad sobą"? Ponad trzydzieści lat temu do Polski zaimportowana została rewolucja psychologii humanistycznej. Jednym z ważnych w niej kierunków była teoria Gestalt. Pamiętam, jakim ozdrowieńczym szokiem była prezentowana w niej paradoksalna...

czytaj dalej

Rola Emocji w XXI wieku

XXI wiek, to era przełomu technologicznego, finansowego i ekonomicznego kryzysu, ale nade wszystko wręcz dramatycznego rozwoju. Ten ostatni najłatwiej zaobserwować w ciągle zmieniającym swe oblicze biznesie. Niegdyś niewzruszony, twardy, często bezlitosny, dziś coraz...

czytaj dalej

Animatorzy rozwoju

Budując sytuacje edukacyjne, tworząc ludziom przestrzeń do samodzielnego uczenia się, poszukiwania, rozwijania umiejętności stajemy się pewnego rodzaju agentami zmiany. A właściwie animatorami rozwoju. Zauważcie, że każdy warsztat, nawet jeżeli dotyczy tzw. twardej...

czytaj dalej

Relacje miedzy młodszymi a starszymi w epoce zmiany

Przez tysiąclecia ludzie żyli w świecie, w którym normą była stabilność. Jednym z jej podstawowych przejawów była naturalna „sztafeta pokoleń". Starsi uczyli młodszych. Przekazywali im wiedzę o świecie, umiejętności niezbędne zarówno do uprawy roli, produkowania...

czytaj dalej