Angażujący proces grupowy online - zapis spotkania - Grupa Trop

Pod koniec kwietnia Dorota Szczepan-Jakubowska  wzięła udział w Digital Learning Drive. Sławomir ŁaisPiotr Maczuga – eksperci w tworzeniu warunków edukacji cyfrowej a zarazem organizatorzy spotkania zgłębiali z Dorotą psychologiczne aspekty procesu grupowego realizowanego w wirtualnym świecie. Bardzo doceniamy pozytywne reakcje na nasze podejście do tworzenia sytuacji edukacyjnych. Pamiętajmy:

„trener też człowiek” jak każdy inny ma prawo do przeżywania tego co się dzieje w grupie,

nazywanie emocji, praca z nimi zmniejsza dystans i buduje zaangażowanie,

twórzmy sytuacje, w których ludzie się uczą a nie są uczeni.

Osoby, które nie mogły wziąć udziału w spotkaniu na żywo zapraszamy do obejrzenia nagrania.

Zdajemy sobie sprawę, że bez dobrego i autentycznego funkcjonowania w rzeczywistości online obecnie jest trudno zaistnieć na rynku. Rekomendujemy szkolenie dofinansowane ze środków unijnych pn. Akademia Digital Creators.