Angażujące szkolenie online - Grupa TROP

Angażujące szkolenie online

Naucz się jak przygotować i poprowadzić dobre, aktywizujące uczestników szkolenie online.  

Zastanawiasz się czy dołączyć? Posłuchaj jak o tym czego się nauczysz opowiada Tomek Cichocki – prowadzący Angażujące szkolenie online.

Jesteś trenerem, ale nie wiesz jak przenieść swoje szkolenia w rzeczywistość wirtualną? A może masz już pewne digitalowe doświadczenia, ale chcesz lepiej odpowiadać na potrzeby grupy? Boisz, że wybrana przez Ciebie aplikacja nie pozwoli zrealizować Ci Twoich celów?

Weź udział w naszym programie!
  Będziesz umiał prowadzić ćwiczenia online adekwatne do celu zajęć. 
  Poznasz popularne aplikacje wykorzystywane na rynku
  Przygotujesz siebie, swój zespół jak i uczestników do warsztatu
  Poznasz zasady budowania relacji w grupie pracującej zdalnie
 Poznasz narzędzia trenerskie wykorzystywane w szkoleniach online

 

Formy pracy

Nasz program Angażujące szkolenie online obejmuje:

1) nagranie interaktywnego godzinny webinara 
2) 3 spotkania tematyczne (2 godziny każde, raz w tygodniu o stałej godzinie)
3) zadania wdrożeniowe – pomiędzy zajęciami uczestnicy będą przygotowywać ćwiczenia szkoleniowe w wersji online

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem platformy ZOOM, dokumentów online (np. Google lub Microsoft 365), aplikacji na telefony komórkowe (np. Mentimeter) oraz whiteboardów (Jamboard, Mural).

 

Zakres tematyczny

Specyfika szkoleń on-line

 • Korzyści i ograniczenia szkoleń online
 • Rozwijanie kompetencji (wiedza, umiejętności, postawa) w wersji online
 • Zarządzanie procesem szkolenia on-line (pre work, praca na szkoleniu, zadanie wdrożeniowe)

Kompetencje techniczne trenera i uczestników szkolenia

 • Funkcjonalności platform służących do prowadzenia szkoleń online (ZOOM, Teams, Google Classroom)
 • Przygotowanie techniczne uczestników
 • Przygotowanie techniczne trenera/ zespołu trenerskiego 
 • Kwestie techniczne związane z prowadzeniem zajęć
  w wersji online (kamera, mikrofon, słuchawki, dostęp do internetu)

Dobrostan grupy szkoleniowej

 • Emocjonalne przygotowanie uczestników do nowych/ zmienionych warunków szkolenia
 • Kontrakt na szkolenie w wersji online
 • Sposoby budowania relacji w grupie pracującej zdalnie

Narzędzia trenera on-line

 • Narzędzia wspierające pracę grupy (whiteboard, udostępnianie i praca na dokumentach online, narzędzia do zbierania opinii – ankiety, formularze do głosowania)
 • Sposoby realizacji typowych struktur szkoleniowych (integracyjne, energizery, icebreakery, głosowania, burze mózgów, praca w parach i małych grupach, symulacje rozmów, dyskusja moderowana)
 • Formułowanie instrukcji i przygotowanie materiałów do pracy online
 • Wykorzystanie smartfonów uczestników jako narzędzia aktywizującego
 • Tworzenie programu szkolenia online – różnice w stosunku to szkolenia stacjonarnego 
 • Wymiana dobrych praktyk

Informacje organizacyjne

Kiedy:

3 edycja kursu 
Termin: 15, 22, 29 czerwca w godzinach 10.00 – 12.00

Gdzie: online 

Cena: 590 zł netto (obejmuje udział w trzech dwugodzinnych warsztatach online, kontakty z uczestnikami pomiędzy modułami, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej).

-20% zniżka dla absolwentów TROPu 

Dodatkowe informacje: Jeśli masz dodatkowe pytania, prosimy skontaktuj się z nami.  

Prowadzący

Tomasz Cichocki

Konsultant, trener, facylitator, coach. Po ukończeniu studiów przez 10 lat pracował jako Project Manager i manager do spraw rozwoju w branży mediowej i telekomunikacyjnej. Prowadził projekty związane z cyfryzacją mediów. Od 2003 pracuje jako konsultant, przede wszystkim w obszarze zmiany kultury organizacyjnej i wdrażania innowacji.

Fan i praktyk wykorzystywania technologii do współpracy zespołowej. Zajęcia z tego obszaru prowadził m.in. dla Orange, Netii, Kompanii Piwowarskiej i Komisji Europejskiej. Jest autorem szkoleń otwartych poświęconych prowadzeniu spotkań online oraz współpracy w zespołach rozproszonych. W zajęciach poświęconych tej tematyce dba o równowagę między elementem technologicznym a ludzkim.

Jest twórcą kursu Facylitacja Spotkań Online realizowanego w wersji online od połowy 2019 roku przez Wszechnicę UJ (obecnie trwa 6 edycja).

Absolwent Szkoły Trenerów Grupy TROP (2010).

 

TO CIĘ MOŻE JESZCZE ZAINTERESOWAĆ: