Angażujące szkolenie online edycja na Teams - Grupa TROP

Angażujące szkolenie online

edycja na Teams

Naucz się jak przygotować i poprowadzić dobre, aktywizujące uczestników szkolenie online.  

Jesteś doświadczonym trenerem, ale nie wiesz jak przenieść swoje szkolenia w rzeczywistość wirtualną? A może Twoje pierwsze zajęcia online z grupą Cię nie satysfakcjonują? Boisz się, że wybrana przez Ciebie aplikacja nie pozwoli zrealizować Twoich celów? Nie wiesz jak przeprowadzić ćwiczenie w podgrupach?

Jeśli tak – weź udział w naszym programie!
 Będziesz umiał przygotować i prowadzić ćwiczenia online angażujące uczestników i adekwatne do celu zajęć.
 Poznasz przydatne aplikacje wspierające pracę warsztatową
 Dowiesz się jak pracować na szkoleniu w mniejszych grupach korzystając z ZOOM i MS Teams (najpopularniejszych obecnie na rynku platformach).

 Poznasz sposoby budowania relacji w grupie pracującej zdalnie.
 Poznasz rozwiązania dostępne online, które wspomagają proces szkoleniowcy pozwalający na kontakt trenera i uczestników pomiędzy zajęciami.

   

  Formy pracy

  Nasz program Angażujące szkolenie online obejmuje:

  1) nagranie interaktywnego godzinnego webinara
  2) 4 spotkania tematyczne (2 godziny każde, raz w tygodniu o stałej godzinie)
  3) zadania wdrożeniowe – pomiędzy zajęciami uczestnicy będą przygotowywać ćwiczenia szkoleniowe w wersji online
  4) 
  dostęp do platformy edukacyjnej MS Teams, na której publikowane będą treści edukacyjne i zadania dla uczestników.

  Kurs jest przeznaczony dla osób, które mają doświadczenie trenerskie i rozpoczynają prowadzenie zajęć online lub mają za sobą pierwsze kroki w tym obszarze. Jeśli jesteś doświadczonym w pracy online trenerem i chcesz poszerzać swoje kompetencje – skontaktuj się z nami biuro@grupatrop.pl.

  Kurs wykorzystuje ZOOM i MS Teams jako platformy do prowadzenia spotkań i zdalnej edukacji. Jest poświęcony prowadzeniu szkoleń online przy użyciu tych narzędzi. Podczas zajęć uczymy się korzystać z wybranych funkcji tych narzędzi.

  Wymagania techniczne umożliwiające udział w zajęciach:

  1) komputer umożliwiający:

  • uruchomienie platformy ZOOM (optymalnie jako osobnej aplikacji)
  • uruchomienie aplikacji MS Teams
  • wyposażony w kamerę, mikrofon i słuchawki

  2) łącze internetowe umożliwiające swobodny udział w wideokonferencji.

  W ramach kursu uczestnicy otrzymają bezpłatne konta do MS Teams w domenie trop.edu.pl (będziemy korzystać z tych kont w ramach prowadzenia zajęć. Korzystanie na zajęciach z kont we własnej domenie, np. firmowej, nie jest rekomendowane).

   

  Zakres tematyczny

  Specyfika szkoleń on-line

  • Korzyści i ograniczenia szkoleń online
  • Rozwijanie kompetencji (wiedza, umiejętności, postawa) w wersji online
  • Możliwości stwarzane przez środowisko online wspierające proces rozwojowy

  Kompetencje techniczne trenera i uczestników szkolenia

  • Podstawowe funkcjonalności platform służących do prowadzenia szkoleń online (ZOOM, MS Teams)
  • Przygotowanie techniczne uczestników do szkolenia
  • Przygotowanie techniczne trenera/ zespołu trenerskiego 
  • Kwestie techniczne związane z prowadzeniem zajęć w wersji online (kamera, mikrofon, słuchawki, dostęp do internetu)

  Dobrostan grupy szkoleniowej

  • Emocjonalne przygotowanie uczestników do nowych/ zmienionych warunków szkolenia
  • Kontrakt na szkolenie w wersji online
  • Sposoby budowania relacji w grupie pracującej zdalnie

  Narzędzia trenera on-line

  • Prowadzenie pracy w grupach korzystając z ZOOM i MS Teams
  • Narzędzia wspierające pracę grupy (whiteboard, udostępnianie i praca na dokumentach online, narzędzia do zbierania opinii – ankiety, formularze do głosowania)
  • Sposoby realizacji typowych struktur szkoleniowych (integracyjne, energizery, icebreakery, głosowania, burze mózgów, praca w parach i małych grupach, symulacje rozmów, dyskusja moderowana)
  • Tworzenie programu szkolenia online – różnice w stosunku to szkolenia stacjonarnego 
  • Aktywności podczas szkolenia online w funkcji celu i wielkości grupy
  • Wykorzystanie smartfonów uczestników jako narzędzia aktywizującego
  • Wymiana dobrych praktyk

  Informacje organizacyjne

  Kiedy:

  Termin:

  1 spotkanie: 28 września, 10.00 – 12.00
  2 spotkanie: 5 października, 10.00 – 12.00
  3 spotkanie: 12 października, 10.00 – 12.00
  4 spotkanie: 26 października, 10.00 – 12.00

  Gdzie: online 

  Cena: 790 zł netto (obejmuje udział w czterech dwugodzinnych warsztatach online, kontakty z uczestnikami pomiędzy modułami, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej).

  -20% zniżka dla absolwentów TROPu 

  Dodatkowe informacje: Jeśli masz dodatkowe pytania, prosimy skontaktuj się z nami.  

  Prowadzący

  Tomasz Cichocki

  Konsultant, trener, facylitator, coach. Po ukończeniu studiów przez 10 lat pracował jako Project Manager i manager do spraw rozwoju w branży mediowej i telekomunikacyjnej. Prowadził projekty związane z cyfryzacją mediów. Od 2003 pracuje jako konsultant, przede wszystkim w obszarze zmiany kultury organizacyjnej i wdrażania innowacji.

  Fan i praktyk wykorzystywania technologii do współpracy zespołowej. Zajęcia z tego obszaru prowadził m.in. dla Orange, Netii, Kompanii Piwowarskiej i Komisji Europejskiej. Jest autorem szkoleń otwartych poświęconych prowadzeniu spotkań online oraz współpracy w zespołach rozproszonych. W zajęciach poświęconych tej tematyce dba o równowagę między elementem technologicznym a ludzkim.

  Jest twórcą kursu Facylitacja Spotkań Online realizowanego w wersji online od połowy 2019 roku przez Wszechnicę UJ (obecnie trwa 6 edycja).

  Absolwent Szkoły Trenerów Grupy TROP (2010).

   

  TO CIĘ MOŻE JESZCZE ZAINTERESOWAĆ: