Akcja Empatia - co nowego? - Grupa Trop

Akcja-empatia jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia systemu wsparcia dla osób, które w różnych sektorach biznesu, edukacji, życia społecznego uruchamiają procesy rozwoju. Osoby takie po pierwsze budują sieci społeczne, zespoły, organizacje, czyli chcąc nie chcąc są ekspertami od empatycznej współpracy. A po drugie same potrzebują wsparcia, wymiany doświadczeń, głębszego zrozumienia procesów, które uruchamiają.

Grupa Akcja Empatia na Facebooku

Ta grupa powstała po to, żeby stworzyć dla Was wirtualną przestrzeń do dzielenia się wiedzą, informowania się o wydarzeniach organizowanych przez nas i przez Was, wymieniania się pomysłami, a także inicjowania różnych projektów i przedsięwzięć.

Regularne spotkania Klubu w Forcie Sokolnickiego w Warszawie

Podstawową rolą Klubu jest tworzenie systemu wsparcia dla osób, które uruchamiają procesy rozwoju. Takie osoby nazywamy ANIMATORAMI ROZWOJU. Celem KLUBU jest pomoc w poszerzaniu wiedzy i doświadczenia animatorów rozwoju, a także zwiększanie efektywności projektów rozwijających współpracę opartą na empatii, a także przygotowanie 3. Festiwialu Empatia w Działaniu. Spotykamy się w CENTRUM SZTUKI FORT SOKOLNICKIEGO w Warszawie ul. Czarneckiego 51 w każdy poniedziałek między 17:00 a 22:00

odświeżona strona www.akcja-empatia.pl