Archiwa | Grupa Trop
Trening Budowania Relacji – start 09.07.2018

Trening Budowania Relacji – start 09.07.2018

TRENING BUDOWANIA RELACJI Naucz się budować satys­fak­cjonujące relacje w życiu zawodowym i osobistym w spo­sób empatyczny i zgodny z samym sobą. Program Treningu Budowania Relacji składa się z Treningu Inter­per­sonal­nego (5 dni) oraz Warsz­tat Planowania Roz­woju...