Miesiące

Luty 2018

 • 2018-02-24: Dynamika procesów grupowych i kon­struk­tywne zachowanie w kon­flik­cie
  Moduł Bazowy 40ST / 25SC
  9:00, TROP

Marzec 2018

 • 2018-03-10: U!Lider jako naturalny autorytet
  5 Szkoła U!Lider
  9:00, TROP
 • 2018-03-14: Trening Inter­per­sonalny
  Trening Budowania Relacji
  10:00, TROP
 • 2018-03-17: Im więcej dasz, tym więcej masz — inspirowanie innych jako źródło roz­woju
  Moduł Bazowy 40ST / 25SC
  9:00, TROP
 • 2018-03-24: Metody aktywne pracy z grupą cz.2
  Specjalizacja Trener­ska — Edycja 39
  9:00, TROP
 • 2018-03-24: Praca na “Tu i Teraz” — cz.2
  Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 24
  9:00, TROP

Kwiecień 2018

 • 2018-04-07: Wprowadzenie do metody TROP
  Moduł Bazowy 41ST / 26SC
  9:00, TROP
 • 2018-04-21: U!Lider buduje elastyczny, gotowy na zmiany zespół
  5 Szkoła U!Lider
  9:00, TROP
 • 2018-04-21: Warsz­tat Planowania Roz­woju
  Trening Budowania Relacji
  9:00, TROP
 • 2018-04-28: Budo­wa­nie modułów szkoleniowych
  Specjalizacja Trener­ska — Edycja 39
  9:00, TROP
 • 2018-04-28: Procesy decyzyjne — cz.1
  Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 24
  9:00, TROP

Maj 2018

 • 2018-05-05: Kon­takt i Kon­trakt
  Moduł Bazowy 41ST / 26SC
  9:00, TROP
 • 2018-05-19: U!Lider mediatorem, czyli praca z kryzysem i kon­flik­tem
  5 Szkoła U!Lider
  9:00, TROP
 • 2018-05-26: Warsz­tat super­wizyjny. Wyzwania w pracy trenera — źródła trud­no­ści w prowadzeniu szko­leń i spo­soby ich prze­kraczania
  Specjalizacja Trener­ska — Edycja 39
  9:00, TROP
 • 2018-05-26: Procesy decyzyjne — cz.2
  Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 24
  9:00, TROP

Czer­wiec 2018

 • 2018-06-02: Autonomia i Zależ­ność
  Moduł Bazowy 41ST / 26SC
  9:00, TROP
 • 2018-06-16: U!Lider w Action Lear­ning i coachin­gowym stylu zarzą­dza­nia
  5 Szkoła U!Lider
  9:00, TROP
 • 2018-06-23: Kierunek, działanie, reflek­sja — pod­sumowanie tego etapu szkolenia trener­skiego i etyka pracy trenera
  Specjalizacja Trener­ska — Edycja 39
  9:00, TROP
 • 2018-06-23: Wyzwania w coachingu — sytuacje trudne w coachingu, problemy etyczne, pod­sumowanie Studium
  Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 24
  9:00, TROP

Wrzesień 2018

 • 2018-09-05: Trening inter­per­soanlny
  Moduł Bazowy 41ST / 26SC
  9:00, TROP
 • 2018-09-15: U!Lider na rzecz Orga­ni­za­cji Uczą­cej Się
  5 Szkoła U!Lider
  9:00, TROP

Paź­dzier­nik 2018

 • 2018-10-13: Dynamika procesów grupowych i kon­struk­tywne zachowanie w kon­flik­cie
  Moduł Bazowy 41ST / 26SC
  9:00, TROP

Listopad 2018

 • 2018-11-17: Im więcej dasz, tym więcej masz — inspirowanie innych jako źródło roz­woju
  Moduł Bazowy 41ST / 26SC
  9:00, TROP

Kursy i wydarzenia

3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana

 • 2016-04-16: Wprowadzenie do meto­dyki U!Lider: Działanie-Relacje-Wiedza
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2016-05-27: Podej­mowanie decyzji lider­skich
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  17:30, TROP, 1 dzień
 • 2016-05-28: U!Lider jako naturalny autorytet
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2016-06-25: U!Lider buduje elastyczny, gotowy na zmiany zespół
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2016-09-23: Budo­wa­nie motywacji i współ­od­powiedzial­no­ści
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  17:30, TROP, 1 dzień
 • 2016-09-24: U!Lider mediatorem, czyli praca z kon­flik­tem i kryzysem
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2016-10-29: Action Lear­ning i coachin­gowy styl zarzą­dza­nia w podej­ściu U!Lidera
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2016-11-18: Lider w orga­ni­za­cji i gospodarce przy­szło­ści
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  17:30, TROP, 1 dzień
 • 2016-11-19: U!Lider na rzecz Orga­ni­za­cji Uczą­cej się
  3 Szkoła Lidera — U!Lider: Przy­wódz­two– Jakość-Zmiana
  9:00, TROP, 2 dni

5 Szkoła U!Lider

 • 2018-03-10: U!Lider jako naturalny autorytet
  5 Szkoła U!Lider
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2018-04-21: U!Lider buduje elastyczny, gotowy na zmiany zespół
  5 Szkoła U!Lider
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2018-05-19: U!Lider mediatorem, czyli praca z kryzysem i kon­flik­tem
  5 Szkoła U!Lider
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2018-06-16: U!Lider w Action Lear­ning i coachin­gowym stylu zarzą­dza­nia
  5 Szkoła U!Lider
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2018-09-15: U!Lider na rzecz Orga­ni­za­cji Uczą­cej Się
  5 Szkoła U!Lider
  9:00, TROP, 2 dni

90 Dni U!Lidera

 • 2015-10-14: 1 Zjazd
  90 Dni U!Lidera
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2015-10-14: 1 Zjazd
  90 Dni U!Lidera
  9:00, TROP, 2 dni
 • 2015-11-18: 2 Zjazd
  90 Dni U!Lidera
  9:00, TROP, 1 dzień
 • 2015-11-18: 2 Zjazd
  90 Dni U!Lidera
  9:00, TROP, 1 dzień
 • 2015-12-17: 3 Zjazd
  90 Dni U!Lidera
  9:00, TROP, 1 dzień
 • 2015-12-17: 3 Zjazd
  90 Dni U!Lidera
  9:00, TROP, 1 dzień
 • 2016-01-21: 4 Zjazd
  90 Dni U!Lidera
  9:00, TROP, 1 dzień
 • 2016-02-18: 5 Zjazd
  90 Dni U!Lidera
  9:00, TROP, 1 dzień

Dzień Otwarty — Edycja 4

  Dzień Otwarty — Epidemia Empatii

   Espresso — Trudne Roz­mowy

    Moduł Bazowy 35 ST / 20 SC

    • 2015-04-25: Wprowadzenie do Metody TROP
     Moduł Bazowy 35 ST / 20 SC
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2015-05-30: Kon­takt i Kon­trakt
     Moduł Bazowy 35 ST / 20 SC
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2015-06-27: Autonomia i zależ­ność
     Moduł Bazowy 35 ST / 20 SC
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2015-09-09: Trening inter­per­sonalny
     Moduł Bazowy 35 ST / 20 SC
     9:00, TROP, 5 dni
    • 2015-10-10: Dynamika procesów grupowych i kon­struk­tywne zachowanie w kon­flik­cie
     Moduł Bazowy 35 ST / 20 SC
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2015-11-14: Im więcej dasz, tym więcej masz — inspirowanie innych jako źródło roz­woju
     Moduł Bazowy 35 ST / 20 SC
     9:00, TROP, 2 dni

    Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL

    • 2015-10-24: Wprowadzenie do Metody TROP
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2015-11-14: Wprowadzenie do Metody TROP
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2015-11-21: Kon­takt i Kon­trakt
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2015-12-05: Kon­takt i Kon­trakt
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2015-12-19: Autonomia i zależ­ność
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-01-13: Trening inter­per­sonalny
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 5 dni
    • 2016-01-16: Autonomia i zależ­ność
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-02-13: Dynamika procesów grupowych i kon­struk­tywne zachowanie w kon­flik­cie
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-02-17: Trening inter­per­sonalny
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     10:00, TROP, 5 dni
    • 2016-03-19: Im więcej dasz, tym więcej masz — inspirowanie innych jako źródło roz­woju
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-03-19: Dynamika procesów grupowych i kon­struk­tywne zachowanie w kon­flik­cie
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-04-09: Im więcej dasz, tym więcej masz — inspirowanie innych jako źródło roz­woju
     Moduł Bazowy 36 ST / 21 SC / 3 SUL
     9:00, TROP, 2 dni

    Moduł Bazowy 37 ST / 22 SC / 4 SUL

    • 2016-04-09: Wprowadzenie do Metody TROP
     Moduł Bazowy 37 ST / 22 SC / 4 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-05-21: Kon­takt i Kon­trakt
     Moduł Bazowy 37 ST / 22 SC / 4 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-06-25: Autonomia i zależ­ność
     Moduł Bazowy 37 ST / 22 SC / 4 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-09-14: Trening inter­per­sonalny
     Moduł Bazowy 37 ST / 22 SC / 4 SUL
     9:00, TROP, 5 dni
    • 2016-10-15: Dynamika procesów grupowych i kon­struk­tywne zachowanie w kon­flik­cie
     Moduł Bazowy 37 ST / 22 SC / 4 SUL
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2016-11-12: Im więcej dasz, tym więcej masz — inspirowanie innych jako źródło roz­woju
     Moduł Bazowy 37 ST / 22 SC / 4 SUL
     9:00, TROP, 2 dni

    Moduł Bazowy 40ST / 25SC

    • 2018-02-24: Dynamika procesów grupowych i kon­struk­tywne zachowanie w kon­flik­cie
     Moduł Bazowy 40ST / 25SC
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2018-03-17: Im więcej dasz, tym więcej masz — inspirowanie innych jako źródło roz­woju
     Moduł Bazowy 40ST / 25SC
     9:00, TROP, 2 dni

    Moduł Bazowy 41ST / 26SC

    • 2018-04-07: Wprowadzenie do metody TROP
     Moduł Bazowy 41ST / 26SC
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2018-05-05: Kon­takt i Kon­trakt
     Moduł Bazowy 41ST / 26SC
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2018-06-02: Autonomia i Zależ­ność
     Moduł Bazowy 41ST / 26SC
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2018-09-05: Trening inter­per­soanlny
     Moduł Bazowy 41ST / 26SC
     9:00, TROP, 5 dni
    • 2018-10-13: Dynamika procesów grupowych i kon­struk­tywne zachowanie w kon­flik­cie
     Moduł Bazowy 41ST / 26SC
     9:00, TROP, 2 dni
    • 2018-11-17: Im więcej dasz, tym więcej masz — inspirowanie innych jako źródło roz­woju
     Moduł Bazowy 41ST / 26SC
     9:00, TROP, 2 dni

    Otwarte Seminarium Akademii TROP

     Salut! Dobry stres.

      Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 18

      • 2015-01-10: Budo­wa­nie kon­traktu edukacyj­nego w coachingu czyli cele i metacele
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 18
       9:00, TROP, 2 dni
      • 2015-02-07: Praca na “Tu i Teraz” — “Trening wraż­liwo­ści i uważ­no­ści“
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 18
       9:00, TROP, 2 dni
      • 2015-03-07: Praca na “Tu i Teraz” — cz.2
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 18
       9:00, TROP, 2 dni
      • 2015-04-11: Procesy decyzyjne. Pomóc klien­towi zobaczyć sprawy w nowym, szer­szym świetle — cz.1
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 18
       9:00, TROP, 2 dni
      • 2015-05-09: Procesy decyzyjne. Pomóc klien­towi pod­jąć decyzję i przy­stąpić do działania — cz.2
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 18
       9:00, TROP, 2 dni
      • 2015-06-13: Wyzwania w coachingu — sytuacje trudne w coachingu, problemy etyczne, pod­sumowaie Studium
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 18
       9:00, TROP, 2 dni

      Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 19

      • 2015-04-18: Budo­wa­nie kon­traktu edukacyj­nego w coachingu czyli cele i metacele
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 19
       9:00, TROP, 2 dni
      • 2015-05-16: Praca na “Tu i Teraz” — “Trening wraż­liwo­ści i uważ­no­ści” — cz.1
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 19
       9:00, TROP, 2 dni
      • 2015-06-20: Praca na “Tu i Teraz” — cz.2
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 19
       9:00, TROP, 2 dni
      • 2015-09-05: Procesy decyzyjne. Pomóc klien­towi zobaczyć sprawy w nowym, szer­szym świetle — cz.1
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 19
       9:00, TROP, 2 dni
      • 2015-10-03: Procesy decyzyjne. Pomóc klien­towi pod­jąć decyzję i przy­stąpić do działania — cz.2
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 19
       9:00, TROP, 2 dni
      • 2015-11-07: Wyzwania w coachingu — sytuacje trudne w coachingu, problemy etyczne, pod­sumowaie Studium
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 19
       9:00, TROP, 2 dni

      Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 20

      • 2015-12-12: Budo­wa­nie kon­traktu edukacyj­nego w coachingu czyli cele i metacele
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 20
       9:00, TROP, 2 dni
      • 2016-01-09: Praca na “Tu i Teraz” — “Trening wraż­liwo­ści i uważ­no­ści” — cz.1
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 20
       9:00, TROP, 2 dni
      • 2016-02-06: Praca na “Tu i Teraz” — cz.2
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 20
       9:00, TROP, 2 dni
      • 2016-03-05: Procesy decyzyjne. Pomóc klien­towi zobaczyć sprawy w nowym, szer­szym świetle — cz.1
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 20
       9:00, TROP, 2 dni
      • 2016-04-02: Procesy decyzyjne. Pomóc klien­towi pod­jąć decyzję i przy­stąpić do działania — cz.2
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 20
       9:00, TROP, 2 dni
      • 2016-05-07: Wyzwania w coachingu — sytuacje trudne w coachingu, problemy etyczne, pod­sumowaie Studium
       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 20
       9:00, TROP, 2 dni

      Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 21

       Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 22

        Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 24

        • 2018-03-24: Praca na “Tu i Teraz” — cz.2
         Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 24
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2018-04-28: Procesy decyzyjne — cz.1
         Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 24
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2018-05-26: Procesy decyzyjne — cz.2
         Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 24
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2018-06-23: Wyzwania w coachingu — sytuacje trudne w coachingu, problemy etyczne, pod­sumowanie Studium
         Specjalizacja Coachin­gowa — Edycja 24
         9:00, TROP, 2 dni

        Specjalizacja Trener­ska — Edycja 33

        • 2015-01-10: Badanie potrzeb szkoleniowych i ewa­lu­acja szkolenia
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 33
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2015-02-07: Metody aktywne pracy z grupą cz. 1
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 33
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2015-03-07: Metody aktywne pracy z grupą cz. 2
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 33
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2015-04-11: Budo­wa­nie modułów szkoleniowych
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 33
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2015-05-09: Warsz­tat super­wizyjny. Wyzwania w pracy trenera — źródła trud­no­ści w prowadzeniu szko­leń i spo­soby ich prze­kraczania
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 33
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2015-06-13: Kierunek, działanie i reflek­sja — pod­sumowanie tego etapu szkolenia trener­skiego i etyka pracy trenera
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 33
         9:00, TROP, 2 dni

        Specjalizacja Trener­ska — Edycja 34

        • 2015-04-18: Badanie potrzeb szkoleniowych i ewa­lu­acja szkolenia
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 34
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2015-05-16: Metody aktywne pracy z grupą cz. 1
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 34
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2015-06-20: Metody aktywne pracy z grupą cz. 2
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 34
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2015-09-05: Budo­wa­nie modułów szkoleniowych
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 34
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2015-10-03: Warsz­tat super­wizyjny. Wyzwania w pracy trenera — źródła trud­no­ści w prowadzeniu szko­leń i spo­soby ich prze­kraczania
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 34
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2015-11-07: Kierunek, działanie i reflek­sja — pod­sumowanie tego etapu szkolenia trener­skiego i etyka pracy trenera
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 34
         9:00, TROP, 2 dni

        Specjalizacja Trener­ska — Edycja 35

        • 2015-12-19: Badanie potrzeb szkoleniowych i ewa­lu­acja szkolenia
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 35
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2016-01-09: Metody aktywne pracy z grupą cz. 1
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 35
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2016-02-06: Metody aktywne pracy z grupą cz. 2
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 35
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2016-03-05: Budo­wa­nie modułów szkoleniowych
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 35
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2016-04-02: Warsz­tat super­wizyjny. Wyzwania w pracy trenera — źródła trud­no­ści w prowadzeniu szko­leń i spo­soby ich prze­kraczania
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 35
         9:00, TROP, 2 dni
        • 2016-05-07: Kierunek, działanie i reflek­sja — pod­sumowanie tego etapu szkolenia trener­skiego i etyka pracy trenera
         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 35
         9:00, TROP, 2 dni

        Specjalizacja Trener­ska — Edycja 36

         Specjalizacja Trener­ska — Edycja 37

          Specjalizacja Trener­ska — Edycja 38

           Specjalizacja Trener­ska — Edycja 39

           • 2018-03-24: Metody aktywne pracy z grupą cz.2
            Specjalizacja Trener­ska — Edycja 39
            9:00, TROP, 2 dni
           • 2018-04-28: Budo­wa­nie modułów szkoleniowych
            Specjalizacja Trener­ska — Edycja 39
            9:00, TROP, 2 dni
           • 2018-05-26: Warsz­tat super­wizyjny. Wyzwania w pracy trenera — źródła trud­no­ści w prowadzeniu szko­leń i spo­soby ich prze­kraczania
            Specjalizacja Trener­ska — Edycja 39
            9:00, TROP, 2 dni
           • 2018-06-23: Kierunek, działanie, reflek­sja — pod­sumowanie tego etapu szkolenia trener­skiego i etyka pracy trenera
            Specjalizacja Trener­ska — Edycja 39
            9:00, TROP, 2 dni

           Super­wizje grupowe

            Trening Budowania Relacji

            • 2018-03-14: Trening Inter­per­sonalny
             Trening Budowania Relacji
             10:00, TROP, 5 dni
            • 2018-04-21: Warsz­tat Planowania Roz­woju
             Trening Budowania Relacji
             9:00, TROP, 2 dni