Zapraszamy do Wiel­kiej Zbiórki Książek organizowanej przez Zaczytani.org

plakat www 2018

Grupa TROP dołączyła do Wiel­kiej Zbiórki Książek organizowanej przez naszych przyjaciół – www.zaczytani.org

Chcesz oddać książkę i wspomóc akcję?

Zapraszamy Was do nas na ulicę Śród­ziem­nomor­ską 17, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.0015.00

Ideą akcji jest zebranie jak naj­więk­szej ilo­ści książek dla małych i dużych pacjen­tów. Do tej pory udało się zebrać już 700 000 książek i mamy nadzieję, że uda nam się prze­kroczyć

1 000 000. Zbieramy oczywi­ście bajki i opowiadania w for­mie tradycyj­nej, ebooki, audiobooki, ale też i książki dla dorosłych o prze­róż­nej tematyce – nowe lub używane, ale nie znisz­czone, wydane po roku 2000.

Zbiórka trwa do 20 maja.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Jeśli masz do nas daleko, sprawdź inne miej­sca zbiórki w War­szawie:

Śród­mie­ście:

Zarząd Zieleni m.st. War­szawy, ul. Hoża 13a

Teatr Pol­ski, ul. Kazimierza Karasia 2

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, pl. Małachow­skiego 3 – w Księgarni Artystycz­nej

EMPiK, ul. Nowy Świat 15/17

EMPiK Junior, ul. Mar­szał­kow­ska 116/122

MITO Art­Book Cafe, ul. Waryń­skiego 28 – przy biurku

Pałac Kul­tury i Nauki, pl. Defilad 1 – w szatni

Biuro Sportu i Rekreacji UM War­szawa, pl. Defilad 1 – PKiN 11 piętro pok. 1120

CH Złote Tarasy, ul. Złota 59, Księgar­nia Autor­ska

Mokotów:

Główny Urząd Statystyczny, al. Nie­pod­legło­ści 208

Teatr Guliwer, ul. Różana 16

Muzeum Rzeźby (Królikar­nia), ul. Puław­ska 113a – w księgarni

Biblioteka Narodowa, al. Nie­pod­legło­ści 213 – w czytelni przy infor­matorium

EMPiK Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12

Agen­cja Artem House, ul. Chełm­ska 19/21 bud. 4A

Brain Embassy, ul Postępu 15

Stare Miasto:

Muzeum Karykatury, ul. Kozia 11

Minister­stwo Zdrowia, ul. Miodowa 15 – przy wej­ściach

Żoliborz:

Muzeum Nie­pod­legło­ści, ul. Skazań­ców 25, 10 pawilon Cytadeli War­szaw­skiej

Kofifi Kalimba, ul. Mierosław­skiego 19

Qlka Cafe Klubokawiar­nia, ul. Przasnycka 11

Wilanów:

Instytut Papieża Jana Pawła II, ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1

Biblioteka Publiczna w Dziel­nicy Wilanów m.st. War­szawy Filia „Radosna”, , ul. Radosna 11 – przy wej­ściu do wypożyczalni

Biblioteka Główna Biblioteki Publicz­nej w Dziel­nicy Wilanów m.st. War­szawy, ul. Kolegiacka 3 – przy wej­ściu do wypożyczalni

Biblioteka Publiczna w Dziel­nicy Wilanów m.st. War­szawy Filia w Powsinie, ul. Przy­czół­kowa 27A – przy wej­ściu do wypożyczalni

Plakatówka, ul. Hlonda 2 – przy barze

Ursynów:

Wspól­nota Miesz­kaniowa ALTER­NATYWY 57, ul. Alter­natywy 7 – w administracji Wspól­noty w godz. poniedziałek 1014, wtorek 1620, środa 1316, czwar­tek 1014

Biblioteka Publiczna Ursynoteka, ul. Wasil­kow­skiego 6

Mała Buka, al. KEN 83 lok U15

Wola:

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21 (Biblioteka Komik­sowo), al. Solidar­no­ści 90

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 36, ul. Redutowa 48

Nutka Cafe, ul. Obozowa 82a

Klubokawiar­nia Jaś & Mał­gosia, Al. Jana Pawła II 57

Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 21, al. Solidar­no­ści 90 – przy wej­ściu

Biuro Rzecz­nika Praw Pacjenta, ul. Młynar­ska 46 – przy recep­cji

Praga Pół­noc:

Cafe Melon, ul. Inżynier­ska 1

Cen­trum Wielo­kul­turowe, Ul. Jagiel­loń­ska 54

Księgar­nia na Pradze, ul. Tar­gowa 71 – przy kasie i w sali z książ­kami dla dzieci

Praga Połu­dnie:

Restauracja Mech, ul. Fran­cuska 45

Auchan Jubiler­ska, Jubiler­ska 1/3 – przy Punk­cie Obsługi Klienta

Restauracja Ruza Roza, ul. Fran­cuska 3

Prosta Historia, ul. Fran­cuska 24

Bemowo:

Akademia Iwony Kalaman, Ul. Powstań­ców Śląskich 44 – półki w pobliżu recep­cji

Ochota:

Brain Embassy, al. Jerozolim­skie 181b

Inne Aktual­no­ści

Uwaga!!! Zniżka do 14.05.2018 na Festiwal Empatia w działaniu

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 29 września 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 29 września 2018

Trening Budowania Relacji — start 9 lipca 2018