Dzień Kon­sul­tacji – 17 sierp­nia

c2

Czy często słyszysz: „Wiem, co dla Ciebie naj­lep­sze. Powiem Ci co zrobić, żeby to osiągnąć?

U nas jest ina­czej. Jesteśmy nastawieni na pod­miotowość i praw­dziwy dialog z drugą osobą.

Zapew­niamy Cię, że na pewno nie wiemy czego potrzebujesz i w jakim kierunku chcesz się roz­wijać. Ty to wiesz. My tylko mamy umie­jęt­no­ści i narzędzia, żeby pomóc Ci znaleźć odpowiedź!

Poprzez roz­mowę z nami będziesz mógł zobaczyć co dla Ciebie jest ważne, zastanowić się jak ma wyglądać Twoja dal­sza ścieżka roz­woju i zobaczyć czy jesteś gotowy, by zrobić kolejny krok w stronę jej reali­za­cji.

Zapraszamy na bez­płatny Dzień Kon­sul­tacji, pod­czas których będziesz mogła/mógł:

1. Przyj­rzeć się swojemu doświad­czeniu pod­czas spo­tkania z Trenerem Akademii TROP.

2. Poroz­mawiać o moc­nych stronach i jak je roz­wijać

3. Spraw­dzić czy nasze produkty mogą Ci w tym pomóc, czy może możesz o to zadbać w inny spo­sób.

———————————-

Infor­macje szczegółowe

———————————-

Ter­miny: 17 sierp­nia 2018

Trenerzy: Justyna Zacharuk, Jac Jakubow­ski, Sonia Jakubow­ska

Cena: Spo­ktania bez­płatne

Czas trwania: 45 minut

Miej­sce: Grupa TROP, ul. Śród­ziem­nomor­ska 17, War­szawa

For­mularz zgłoszeniowy

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

—————————

Kon­takt

—————————
Mag­dalena Przy­borek

Kon­sul­tant Akademii TROP

akademia@grupatrop.pl lub 22 615 52 40

Inne Aktual­no­ści

Zapraszamy na Dzień otwarty w Grupie TROP21.03.2018r

Festiwal Empatii w Działaniu — 1417 czerwca 2018r.

Rekrutacja do Szkoły Trenerów – 7 kwiet­nia 2018

Rekrutacja do Szkoły Coachów – 7 kwiet­nia 2018

Trening Budowania Relacji — start 4 kwiet­nia 2018

Jak być skutecz­nym liderem w czasie zmiany? — Szkoła U!Liderów — 10 marca 2018r