Agnieszka Kraw­ców

1. Posiadam następujące cer­tyfikaty TROP:
 • Cer­tyfikat I Stop­nia – Coach Metody TROP.
2. Inne cer­tyfikaty:
 • Licen­cjonowany Specjalista Testu Obraz­kowego Zawodów M. Acht­nicha.
3. Pracuję na terenie:

całej Pol­ski

4. Obszary moich działań trenerskiech/coachingowych:
 • kom­peten­cje “mięk­kie”.
 • coaching Wel­l­ness.
 • life coaching.
 • biz­nes coaching.
 • executive coaching.
5. Warsztaty/coachingi prowadzę w języku:
 • pol­skim.
6. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie warsz­tatów mie­ści się:
 • poniżej 200 godzin.
 • 7. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie sesji coachin­gowych mie­ści się:
 • w prze­dziale 100200 godzin.
 • 8. Klienci, dla których pracowałam:

  KMS Głogów, Bud­nest Sp. z o.o. Wrocław, Oriflame Wrocław, MZGK Nowa Sól, Brando Group Łódź.

  9. Grupa docelowa moich działań trenerskich/coachingowych:
  • kadra menedżer­ska
  • kobiety ceniące aktywny tryb życia i roz­wój osobisty.
  10. Ukoczyłam następujące kursy/szkolenia:
  • 9 edycja Szkoły Coachów Grupy TROP
  • kurs EFS “Trener Roz­woju Orga­ni­za­cji Przy­szło­ści — innowacje w szkoleniach” — Wykorzystanie metod coachingu grupowego w pracy trenera – Grupa TROP
  • Akademia Umie­jęt­no­ści Trener­skich – Cen­trum Edukacji i Wspie­ra­nia Roz­woju
  • Negocjacje – Akademia Kształ­cenia Europej­skiego
  • Trening Umie­jęt­no­ści i Adap­tacyj­no­ści: Trening Psychologiczny, Autoprezen­tacja, Zapobieganie Wypaleniu Zawodowemu, Skuteczne Działanie w Warun­kach Stresu, Własny Plan Kariery z Elemen­tami Radzenia Sobie ze Zmianą – Petra Con­sul­ting
  • Kurs E-learningowy: „Własna firma – dlaczego nie?”, „Jak spraw­nie poprowadzić rekrutację?”, „Typy osobowo­ści człowieka – zarządzać i być zarządzanym”, „Zostań wizażystką” – Petra Con­sul­ting
  • Licen­cjonowany Specjalista Testu Obraz­kowego Zawodów M. Acht­nicha – Instytut Charak­terologii „Nowe Życie”.
  11. Moja firma

  krawcow