Agata Wiatrow­ska

1. Posiadam następujące cer­tyfikaty TROP:
 • Cer­tyfikat II Stop­nia Senior Trener Warsz­tatu i Treningu Grupowego Metody TROP
 • Cer­tyfikat I Stop­nia – Coach Metody TROP.
2. Inne cer­tyfikaty:
 • Facylitator Horse Assisted Education (akredytacja EAHAE i Licen­cja Hor­seDream)
 • Cer­tyfikat Lidera Projek­tów optymalizacji procesów — SIX Sigma Green Belt.
3. Pracuję na terenie:

całej Pol­ski

4. Obszary moich działań trenerskiech/coachingowych:
 • przy­wódz­two
 • budo­wa­nie relacji
 • zmiana kul­tury organizacyj­nej
 • komunikacja.
5. Warsztaty/coachingi prowadzę w języku:
 • pol­skim
 • angiel­skim
 • nie­miec­kim.
6. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie warsz­tatów mie­ści się:
 • powyżej 5000 godzin.
 • 7. Liczba godzin prze­prowadzonych przeze mnie sesji coachin­gowych mie­ści się:
 • w prze­dziale 100200 godzin.
 • 8. Klienci, dla których pracowałam:

  BRE Bank, AIESEC, Bank BPH, Blue Media, Bank Mil­len­nium, Bayer, BZ WBK, Cap­gemini, CitiBank, DHL, Grupa TROP, Hel­siń­ska Fun­dacja Praw Człowieka, Hewlett-Packard, IKEA, ING Usługi Finan­sowe, Kel­ler, Paroc, Pricewater­houseCoopers, Procter&Gamble, Ulma, Teva, TVP 2, PLIVA

  9. Grupa docelowa moich działań trenerskich/coachingowych:
  • liderzy
  • zarządy
  • TOP management
  • talenty (osoby kluczowe w fir­mie, przy­szli liderzy)
  • managerowie i kierow­nicy śred­niego szczebla.
  10. Ukoczyłam następujące kursy/szkolenia:
  • 18 edycję Szkoły Trenerów Biz­nesu Grupy TROP
  • 5 edycję Szkoły Coachów Grupy TROP
  • Szkoła Facylitatorów Horse Assisted Education, EAHAE
  • Licen­cja Hor­seDream, Niemcy
  • Lider Projek­tów — Motorolla Univer­sity, Dubai, Emiraty Arab­skie.
  11. Moja firma